KAMPANYA YÖNETİMİ

Kampanya yönetim sürecinde, maksimum verim alabilmek için manual ve sistemsel optimizasyon ile anlık raporlama ve takip yapılmaktadır. Kampanya devam ederken, kreatif&mecra optimizasyonu yapılarak kampanya sonunda maksimum erişim sağlamak hedeflenmektedir. 

Reklamport’ta kampanyalar, yaşam döngüleri boyunca sürekli olarak kontrol ve optimize edilirler. İnternet reklamcılığı bazında kampanyanıza ait tüm istatistik verileri, şirketiniz için katma değer yaratacak sonuçlar elde etmek üzere değerlendirilir ve hedefinize uygun bir kampanya yönetimi sağlanır. Bu doğrultuda, kampanyaların Reklamport’ta yaşam döngüsünü aşağıdaki adımlarla ifade ederiz:

Hedeflerin Belirlenmesi: Bir kampanya başlamadan önce, reklamverenin kampanyadan beklentileri tespit edilir. Bu hedefler şirketinize özel, kampanya esnasında ve sonunda ölçülebilir parametreleri olan, erişilebilir ve zaman aralığı belirlenen hedeflerdir.

Strateji: Dijital reklamcılık alanında oldukça tecrubeli ve başarılı ekibimizin de yönlendirmeleri ile şirketinizin sunduğu ürün ve hizmetler kapsamında dijital reklamın stratejileri belirlenir. Bu faaliyetler gerçekleştirilirken gerekmesi durumunda dijital reklamcılık bazında rekabet analizleri yapılarak, reklamverenin rekabet stratejisi desteklenir.

Yöntem ve Araçların Belirlenmesi: Belirlenen kampanya hedefleri ve stratejilerin hayata geçirilmesi için kullanılacak yöntemlerin ve gerçekleştirilecek yayınlara ait kanalların belirlendiği kampanya öncesi hazırlıklara dair üçüncü adımdır.

Optimizasyon: Kampanyaların hedeflerine ulaşabilmesini sağlayabilmek adına doğru bir şekilde yönetilmesini sağlamak, gerekli durumlarda proaktif davranarak kampanya sonuçlarını varsayılan hedefinden sapmaktan korumak ve kampanya bitiminde maksimum kampanya memnuniyeti oluşturmak amacı ile gerçekleştirilen faaliyetlerdir. Kampanya optimizasyonları, kreatif, yayın envanteri, kampanya hedefi, yayın coğrafya ve tarihlerinin verimliliği gibi birçok parametre baz alınarak gerçekleştirilir.

Raporlama:Kampanya esnasında veya bitiminde ortaya çıkan her türlü istatistik verisinin değerlendirilmek üzere iç ve dış müşterilerle paylaşılması hizmetidir.